HAV trafikkskole

Hensynsfull   Aktpågivende  Varsom

 

HAV trafikkskole er midlertidig stengt som en del av myndighetenes tiltak mot corona. Dette gjelder
undervisning både i skolebil og klasserom, t.o.m. 13. april. 

Du er velkommen til å ta kontakt/ evt. spørsmål
(se skjema nedenfor).

PS. Husk å være Hensynsfull - Aktpågivende - Varsom.
  
Post
Ring