HAV trafikkskole

Hensynsfull   Aktpågivende  Varsom

TRAFIKALT GRUNNKURS

Sikre deg plass nå! Bruk kontaktskjema på forsiden. 

Kurset går over følgende datoer: 
16./18./23./24. juni kl. 17.00.  Pris kr. 1.900.  


14 kurstimer som inkluderer alt unntatt "Trafikant i mørket" (mørkekjøring) pga. den lyse årstiden vi er inne i, men kurset gir rett til lovlig øvelseskjøring fram til og med 31.10.20. 

HOS HAV TRAFIKKSKOLE INKLUDERES DETTE I KURSPRISEN:

- Lærebok.
- Skrivemateriell.
- Foresattes time, se under. 

Foresattes time! Vi inviterer ledsagere/foresatte til å delta i "Foresattes time" etter at elevens kurs avrundes. Dette skjer online i Teams (helt frivillig og gratis). Innhold: Informasjon om regler for øvelseskjøring, dagens kjøreopplæring, samarbeid med trafikkskole, hvordan unngå uvaner, økonomi, tips og råd. Åpent for spørsmål.

Trafikalt grunnkurs gir et viktig grunnlag til øvelseskjøringa og er obligatorisk for alle som vil øvelseskjøre bil, moped eller traktor. I hovedfokus står risikoforståelse og det å få et kjennskap til trafikksystemet. For å være med må eleven ha fylt 15 år.

Hoveddeler (1.1-1.6 i læreplan):

  • Trafikkopplæring.
  • Trafikk og førerrollen.
  • Mennesket i trafikken og samhandling.
  • Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring.
  • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp.
  • Tiltak ved trafikkulykke.

Gjeldende smittevernregler vil bli holdt.

Tilbud om mørkekjøring vil komme til høsten (ekstra kostnad). 
Oppstart av kurs forutsetter tilstrekkelig antall med påmeldte.

Hilsen HAV trafikkskole v/ kursholder Tone Amdam. 
Post
Ring