HAV trafikkskole

Hensynsfull   Aktpågivende  Varsom

Konkurransedyktige priser


HAV trafikkskole holder konkurransedyktige priser og vi har en åpen dialog vedr. det økonomiske hele veien. 

Kjøreopplæring: 

Grunnpakker HAV1 og HAV2:
Alt obligatorisk skolebil og klasserom er inkludert, leie av bil til førerprøve og h.h.v. 10 eller 16 kjøretimer á 45 min. Alle elever er unike og hvordan man tar imot læring er individuelt, og ikke minst kan tilgangen på øving hjemme variere. HAV trafikkskoles mål er trygge sjåfører som kjører HAV (hensynsfullt, aktpågivende, varsomt), og som oppfyller Statens vegvesen krav om nivå til de ulike obligatoriske delene. Trengs det ekstra timer for å oppnå dette, tilbyr vi gunstige timepakker ekstra etter behov. Timepris i pakker; fra 660.
Betaling tilpasses din økonomi og vi tilbyr delbetaling etter bruk.

Hele kjøreopplæringen kan også tas uten kjøp av grunnpakke. Timepris; fra kr. 725.

Ta kontakt og be om et uforpliktende tilbud.


Trafikalt grunnkurs
(fra fylte 15 år):  Holdes i undervisningslokalene i Holssletta 2. Ønsker du kurs på eget hjemsted, be om tilbud (maks 16 i en gruppe). 

Neste trafikale grunnkurs/ pris; se fanen "Kurs".

 
Post
Ring