HAV trafikkskole

Hensynsfull - Aktpågivende - Varsom

HAV trafikkskole holder konkurransedyktige priser for kjøreopplæring og vi har en åpen dialog vedr. det økonomiske hele veien. Betalingen skjer i deler over et avtalt tidsrom. 

Timepris, kjøretime á 45 min: Kr. 730.

Grunnpakker HAV1 og HAV2: 
Alt obligatorisk skolebil og klasserom er inkludert, leie av bil til førerprøve og h.h.v. 10 eller 16 kjøretimer á 45 min.
Alle elever er unike og hvordan man tar imot læring er individuelt, og ikke minst kan tilgangen på øving hjemme variere. HAV trafikkskoles mål er trygge sjåfører som kjører HAV (hensynsfullt, aktpågivende, varsomt), og som oppfyller Statens vegvesen krav om nivå til de ulike obligatoriske delene. Trengs det ekstra timer for å oppnå dette, tilbyr vi gunstige timepakker ekstra etter behov. Timepris i pakker; fra 660.
Betaling tilpasses din økonomi og vi tilbyr delbetaling etter bruk.

BONUS: TabsGO læreprogram (mobil/PC) til alle som velger grunnpakke. Dette er animerte videoer og teori til bruk før/etter kjøretimer - ikke minst som et viktig bidrag i hjemmeøvingen.

Uten grunnpakke: Hele kjøreopplæringen kan også tas uten kjøp av grunnpakke. Timepris; fra kr. 730 og vil variere ut ifra opplæringsprodukt.
Prisliste sendes på forespørsel. TabsGO læreprogram; kr. 500. 

Manuelle gir og automatgir har samme pris på opplæringen.


 
Post
Ring