HAV trafikkskole

 - førerkortet trygt i havn

Til foresatte

Trafikalt grunnkurs:

HAV trafikkskole inviterer foresatte/ledsagere med på en del av Trafikalt grunnkurs. Under tema "øvelseskjøring" gis det god informasjon om regler rundt dette og tips/råd for å komme godt i gang. Oppgaveløsning sammen med elevene og det er ellers åpent for spørsmål.

Kjøreopplæring:

Vi er fullt klar over at du sender det kjæreste du har inn i skolebilen vår. Den tilliten du/dere gir oss som trafikkskole, tar vi på alvor og vil gjerne spille på lag med dere for å skape en trygg og god sjåfør bak rattet. 

Det å ta tak i hjemmeøvingen, kan føles overveldende når man selv er vant med å kjøre på automatikk og gamle vaner. HAV trafikkskoles trafikklærer ønsker å være en "høyre hånd" for dere som øver hjemme:

Foresatte for elever under 18 år, får logg og øvingstips fra alle kjøretimer tilsendt pr. e-mail, slik at dere kan følge med på innhold og tema, og ikke minst repetere hjemme og kanskje få tid til ekstra mengdetrening med riktig fokus. All informasjon går også til eleven. Foresatte/familie for elever over 18 år, er også velkommen til å være en samarbeidspartner underveis, da med godkjenning fra elev. 


 
Post
Ring