HAV trafikkskole

Hensynsfull   Aktpågivende  Varsom

 
Trafikkskolene i Norge har åpnet igjen!
Vi gleder oss til videre undervisning og til
 et godt samarbeid med elever og ledsagere.

Smittevernregler vil bli fulgt.

Trafikalt grunnkurs starter 16. juni! 
Se info under fanen "Kurs". 
Post
Ring